Achter de Duinen – Monster Noord

OBWZ is al lange tijd bezig met de planvorming voor ‘Van Tuin naar Duin’. Omdat de nieuwe wijk grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied, willen we de planvorming en ontwikkeling zorgvuldig aanpakken. Graag zetten we voor je uiteen wat er tot nu toe gebeurd is, waar we staan én waar we naar toe willen.

Proces

2009

In 2009 werd de bestemming van het gebied gewijzigd van glastuinbouw naar woningbouw. Daarmee ontstond de kans om op een unieke plek bij de kust te wonen. Toen noemende we het gebied aan de Rijnweg nog Watergat in Monster-Noord. Met het maken van de nieuwe gebiedsvisie is de naam veranderd naar ‘Van Tuin naar Duin’.

2015

In 2015 is tijdens een participatieproces een regulier woningbouwplan ontworpen en daarvoor is ook een bestemmingsplanprocedure gestart. Onder andere de zienswijze van Stichting Duinbehoud heeft ons doen besluiten dat het anders en beter kan. We legden de bestemmingsplanprocedure stil en gingen op zoek naar optimalisatiemogelijkheden.

2016 – 2019

We zagen kansen om een wijk te creëren die niet alleen bewoners een fijne plek biedt, maar ook waardevol is voor de omwonenden en de natuur. Om dat te bereiken haalden we nuttige informatie op uit gesprekken met de Provincie Zuid-Holland, Stichting Duinbehoud, maar ook bij Dunea, Hoogheemraadschap, Milieufederatie Zuid Holland en diverse professionals. We spraken over stikstof, flora en fauna, duinlandschap, beheer en parkeren.

2019

In 2019 konden we een nieuw plan presenteren. En daar zijn we heel blij mee. In de nieuwe gebiedsvisie wordt het kwetsbare duingebied dat zo gevoelig is voor stikstofuitstoot niet verarmd, maar juist omarmd en vergroot. Het aangrenzende duinlandschap breiden we uit tot aan de Rijnweg, zodat de bewoners aan deze straat – in plaats van aan een kassengebied – aan een duinlandschap komen te wonen.

Over het nieuwe plan

Nieuw duinlandschap
Het nieuwe duinlandschap vormt de overgang naar het Natura 2000 gebied. Het nieuwe duinlandschap sluit aan op de habitattypes in Solleveld met voornamelijk kalkarme en kalkrijke grijze duinen. Vanuit de nieuwe duinen en woningen zijn Solleveld en de Slaperdijk Noord niet toegankelijk voor bewoners en recreanten, zodat de natuur vrij spel heeft en houdt. Kenmerkende planten- en dierensoorten voor Solleveld krijgen in de nieuwe duinen alle ruimte.

Beter dankzij het meedenken van omwonenden
Ons enthousiasme over het nieuwe concept stedenbouwkundige gebiedsvisie is groot. Het plan is zoveel beter dan wat het was, vooral door de samenwerking met bovengenoemde partijen én omwonenden. Deze omwonenden denken al jaren met ons mee over manieren om kwaliteit toe te voegen aan deze schitterende plek.

De randvoorwaarden die we in de eerdere klankbordgroepen afspraken, zoals bebouwingsafstand van de Rijnweg, nieuw openbaar duin, de hoogte van de woningen en de zichtlijnen zijn verbeterd. Zo komt er nu geen hoog appartementengebouw in het plan, is het openbaar groen/duinlandschap veel groter geworden, staan de woningen op meer afstand van de Rijnweg én zijn er veel meer zichtlijnen gecreëerd.

Uniek concept; parkeren onder nieuwe duinen
Het plan uit 2015 was regulier met parkeren in de straten en heel veel bestrating. In de nieuwe gebiedsvisie heeft de natuur een hoofdrol. Geparkeerde auto’s ziet je hier straks nauwelijks. Die staan grotendeels geparkeerd in de parkeergarage tussen de groepjes woningen. Deze parkeergarages worden weggewerkt in nieuw aangelegd duingebied. Vergelijkbaar met de parkeergarage in Katwijk aan zee en plan Duin in Almere. Alleen de bezoekersparkeerplaatsen komen in de openbare ruimte.

De woningen verschillen in hoogte en diepte, wat een speels en gevarieerd effect geeft. Iedereen krijgt een kleine privé buitenruimte in de vorm van een terras, veranda of iets dergelijks, zodat al het tussenliggende duinlandschap openbaar blijft. De overgangen tussen privé en openbaar zijn al net zo vloeiend als de zee.

Woningen

Duurzame nieuwbouwwoningen in een duinlandschap
BPD Ontwikkeling is de ontwikkelaar van ‘Van Tuin naar Duin’. Dat betekent dat zij het plan samen met de stedenbouwkundige en architecten verder uit gaan werken. Vast staat al dat de architectuur passend is bij het landschap. Alle woningen worden gasloos en klimaatneutraal gebouwd. Dit houdt in dat ze geen CO2 en stikstof uitstoten.

Zo min mogelijk belastend voor de natuur
We willen een duurzaam bouwsysteem toepassen. Gedacht wordt aan massiefhout gecombineerd met houtskeletbouw. Dit is demontabel en wordt elders vervaardigd. De woningen worden op de locatie als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Wat betekent dat er niet voor lange tijd zware machines aan het werk zijn. Beter voor het milieu en minder overlast voor de omwonenden. Door de hoofdconstructie in massief hout uit te voeren, slaan de woningen CO2 op én hebben ze een gezonder binnenklimaat.

Wie wil hier wonen?
Van Tuin naar Duin wordt een unieke woonbuurt waar een uiteenlopende groep mensen zal willen wonen. Daar spelen we op in met het woningaanbod. Er komen verschillende type eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we richten op zo´n 130 woningen.

Toekomst

En hoe nu verder?
De plannen die er nu liggen, zijn op stedenbouwkundigniveau uitgewerkt. Dat wil zeggen dat we een idee hebben waar de woningen, natuur (duinlandschap en water), en de ontsluiting komt. Maar dan zijn we er nog niet. Nu moeten we nog de architectuur en type woningen bepalen. Dat doet ontwikkelaar BPD onder begeleiding van een stedenbouwkundige en een tweetal architectenbureaus.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte gehouden worden van dit plan, laat dan je gegevens achter.

Inschrijven voor de nieuwsbrief