Westmade Noord

Achter de Duinen – Boomgaerde & Noorderduin

Achter de Duinen is het schitterende gebied tussen Monster en Den Haag.  Met behoud van de natuur en karakteristieke landmarks zoals de mooie oude schoorstenen voegen we extra kwaliteit toe in dit gebied.  Er komen nieuwe en duurzame woonbuurten met elk een krachtig, eigen karakter. De eerste twee projectontwikkelaars van dit gebied zijn bekend: zij bouwen en verkopen de woningen.

Verkoop en bouw van de woningen door projectontwikkelaars

Als de grond bouwrijp is kunnen de projectontwikkelaars aan de gang met de bouw van de woningen. OBWZ verkoopt en bouwt zelf geen woningen, dat doen de projectontwikkelaars. In dit gebied zijn dat vooralsnog BPD met Noorderduin en Ontwikkelingscombinatie Westland VOF met Boomgaerde. Wilt u op de hoogte blijven van deze woningen, meld u aan op de site van de projectontwikkelaar naar uw keuze:

www.nieuwbouw-Noorderduin.nl

www.Boomgaerde.nl

Stand van zaken

De woningen van de wijk Boomgaerde gaan naar verwachting in de zomer van 2021 in verkoop. Wilt u daar als eerste bij zijn: meld u dan aan op de site van Boomgaerde. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld en op dit moment is de beroepsprocedure gaande.In Achter de Duinen, Westmade Noord staan rijenwoningen, tweekappers en kavels op het programma.

De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.

Wat voor woningen komen hier? 

De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water

De eerste uitwerkingen voor de stedenbouwkundige plannen laten veel groen en groene routes zien. Er zit in de plannen ruim meer groen dan de Westlandse Norm. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. Door in bijna het gehele plan een watergang te realiseren van 7 meter breed wordt er ten opzichte van de norm voor waterberging extra water gerealiseerd.

Nieuwe woonwijk in voorbereiding

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.  

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.