Achter de Duinen – Boomgaerde & Noorderduin

Achter de Duinen is het schitterende gebied tussen Monster en Den Haag.  Met behoud van de natuur en karakteristieke landmarks zoals de mooie oude schoorstenen voegen we extra kwaliteit toe in dit gebied.  Er komen nieuwe en duurzame woonbuurten met elk een krachtig, eigen karakter. De eerste twee projectontwikkelaars van dit gebied zijn bekend: zij bouwen en verkopen de woningen.

Verkoop en bouw van de woningen door projectontwikkelaars

Als de grond bouwrijp is kunnen de projectontwikkelaars aan de gang met de bouw van de woningen. OBWZ verkoopt en bouwt zelf geen woningen, dat doen de projectontwikkelaars. In dit gebied zijn dat vooralsnog BPD met Noorderduin en Ontwikkelingscombinatie Westland VOF met Boomgaerde. Wilt u op de hoogte blijven van deze woningen, meld u aan op de site van de projectontwikkelaar naar uw keuze:

www.nieuwbouw-Noorderduin.nl

www.Boomgaerde.nl

Stand van zaken

De woningen van de wijk Boomagerde gaan naar verwachting in juni 2021 in verkoop. Wilt u daar als eerste bij zijn: meld u dan aan op de site van Boomgaerde. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld en op dit moment is de beroepsprocedure gaande. In de loop van  2021 wordt er meer bekend over de verkoop van de  rijenwoningen, tweekappers en kavels.

Wat voor woningen komen hier?

In Achter de Duinen, Westmade Noord staan rijenwoningen, tweekappers en kavels op het programma.

De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water

Het stedenbouwkundige plan laat veel groen en groene routes zien. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. In  bijna het gehele plan wordt een een watergang gerealiseerd van 7 meter breed.

Nieuwe woonwijk in voorbereiding

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.