Achter de Duinen – Westmade Noord

Achter de Duinen is het schitterende gebied tussen Monster en Den Haag. Waar vroeger kassen waren, groeit in de komende jaren een mooi woongebied. Met veel groen en water. Rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels staan in het plan. Met behoud van de natuur en karakteristieke landmarks zoals de mooie oude schoorstenen voegen we extra kwaliteit toe: nieuwe en duurzame woonbuurten met elk een krachtig, eigen karakter. En er komen diverse fietsverbindingen: naar het strand, naar Monster en naar Den Haag.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is vastgesteld en op dit moment is de beroepsprocedure gaande. Begin 2021 wordt er meer bekend over de verkoop van de  rijenwoningen, tweekappers en kavels.

Wat voor woningen komen hier?

In Achter de Duinen, Westmade Noord staan rijenwoningen, tweekappers en kavels op het programma.

De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water

De eerste uitwerkingen voor de stedenbouwkundige plannen laten veel groen en groene routes zien. Er zit in de plannen ruim meer groen dan de Westlandse Norm. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. Door in bijna het gehele plan een watergang te realiseren van 7 meter breed wordt er ten opzichte van de norm voor waterberging extra water gerealiseerd.

Nieuwe woonwijk in voorbereiding

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.