Monthly Archives

december 2020

Achter de Duinen – Monster Noord

By | Monster Noord, Nieuws | No Comments

OBWZ is al enige tijd bezig met de planvorming voor ‘Van Tuin naar Duin’. Het voormalige kassengebied in Monster. Omdat de nieuwe wijk grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied, pakken we de planvorming en ontwikkeling heel zorgvuldig aan. Op de gebiedspagina leest u alles over het proces en de plannen in Monster Noord – Achter de Duinen.

In de nieuwe gebiedsvisie wordt het kwetsbare duingebied dat zo gevoelig is voor stikstofuitstoot niet verarmd, maar juist omarmd en vergroot. Het aangrenzende duinlandschap breiden we uit tot aan de Rijnweg. Het plan is zoveel beter dan wat het was, vooral door de samenwerking met omwonenden en partijen als Stichting Duinbehoud, Provincie, Hoogheemraadschap, Dunea en gemeente Westland. In overleg met elkaar kunnen we steeds meer kwaliteit toe voegen aan deze schitterende plek.

Nieuwe woonbuurt
Van Tuin naar Duin wordt een unieke woonbuurt waar een uiteenlopende groep mensen wil wonen. Daar spelen we op in met het woningaanbod. Er komen verschillende type eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, welke allemaal twee parkeerplaatsen verborgen onder het duin krijgen.

De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we richten op zo´n 130 woningen. Het plan is nog in de ontwikkelfase. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de architectuur van de woningen, welke allemaal zeer duurzaam zijn in aanleg en verbruik. Wanneer het mogelijk is om u voor deze woningen in te schrijven, laten wij dat weten via de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Westmade Noord – Achter de Duinen 

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

Bestemmingsplanprocedure loopt nog steeds

De bestemmingsplanprocedure voor circa 500 woningen voor dit gebied loopt nog steeds. Parallel hieraan wordt het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt, denk bijvoorbeeld aan voorbelasten van de gronden. De plannen voor dit gebied worden voor een deel gemaakt met projectontwikkelaar BPD.  Zij zijn de ontwikkelaar van circa 240 woningen in dit gebied en momenteel ontwerpen van deze woningen. Begin 2021 verwachten wij daar meer over te kunnen vertellen.

Voor 184 grondgebonden woningen in het gebied is middels een tender een ontwikkelaar geselecteerd. Deze wordt begin januari 2021 bekend gemaakt. Het aanbod van beide ontwikkelaars bestaat uit met name woningen in de rij, tweekappers en vrijstaande woningen. Ook komt er aanbod van vrije kavels, hier kun u zelf uw woning bouwen!

De animo om in dit gebied te komen wonen is groot, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze nieuwsbrief. Schrijft u zich hier in om op de hoogte te blijven.

december 2020 - Nieuwbouwwijk | Achter de Duinen