All Posts By

Nirmala

Werk in uitvoering in Achter de Duinen

By | Nieuws, Uncategorized, Westmade Noord | No Comments

Wie over de Haagweg of Oorberlaan rijdt of loopt, kan er niet omheen. In het toekomstig woongebied Achter de Duinen vinden volop voorbereidende werkzaamheden plaats. OBWZ maakt het gebied bouwrijp. Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen wordt het terrein geschikt gemaakt voor de bouw. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder (oude) verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen, wortels, struiken en andere obstakels die bij de bouw van nieuwe woningen, straten en watergangen in de weg zitten. De grond is opgehoogd en kabels en leidingen zijn of worden verlegd.

Verkoop en bouw van de woningen door projectontwikkelaars

Als de grond bouwrijp is kunnen de projectontwikkelaars aan de gang met de bouw van de woningen. OBWZ verkoopt en bouwt zelf geen woningen, dat doen de projectontwikkelaars. In dit gebied zijn dat vooralsnog BPD met Noorderduin en Ontwikkelingscombinatie Westland VOF met Boomgaerde. De woningen zijn nog niet in verkoop. Wilt u op de hoogte blijven, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief of meld u aan op de site van de projectontwikkelaar naar uw keuze: :

www.nieuwbouw-Noorderduin.nl

www.Boomgaerde.nl

 

 

 

Boomgaerde, Achter de Duinen in juni in verkoop

By | Nieuws, Uncategorized, Westmade Noord | No Comments

Heeft u interesse om te komen wonen in dit gebied Achter de Duinen? De woningen van Boomgaerde gaan in juni 2021 in verkoop. Aanmelden als belangstellende kan op de website www.boomgaerde.nl.

Achter de schermen vinden momenteel veel voorbereidende werkzaamheden plaats. Boomgaerde is een van de projecten in het gebied Achter de Duinen. Het project omvat 184 woningen verdeeld over drie deelplannen in een groene, waterrijke en landschappelijke setting. Door in  ook daadwerkelijk bomen in de vorm van een boomgaard te plaatsen, worden sfeervolle groene woonbuurten gecreëerd. Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Verkoop van de woningen 

De woningen worden gebouwd en verkocht door Ontwikkelingscombinatie Westland VOF – bestaande uit Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V. en Van Mierlo Planontwikkeling BV. Wilt u als eerste op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Boomgaerde? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief op www.boomgaerde.nl

Alle informatie over deze nieuwe wijk in het gebied Achter de Duinen kunt u vinden op de website van Boomgaerde: een vogelvlucht visualisatie, details over de woningtypen en de prijsindicaties.

 

 

Denkt u mee over uw droomhuis in Noorderduin?

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

In de toekomstige buurt Noorderduin- Achter de Duinen bouwt projectontwikkelaar BPD samen met toekomstige bewoners aan een fijne buurt. U kunt nu al uw mening geven over de indelingen van de woningen. Dat is best bijzonder! Bekijk de plattegronden en geef uw favoriet door. De typologieën die het meest gekozen worden, worden daadwerkelijk gebouwd! https://www.nieuwbouw-noorderduin.nl/woningvergelijker

Uw favoriete woningtype doorgeven kan tot half februari, dus wacht niet te lang.

 

Noorderduin – Achter de Duinen

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments
Ook in 2021 in verkoop, de woningen van Noorderduin

Noorderduin – Achter de Duinen

Op zoek naar het vakantiegevoel in eigen huis? In Westmade Noord ontstaat binnenkort nog een prachtige, karakteristieke woonwijk. Op een unieke plek: vlak achter de duinen. Je voelt overal dat de zee in de buurt is. Die sfeer komt ook terug in de bebouwing. Statige woningen met een uitstraling die aansluit bij een duinsfeer met gebruik van plankdelen, een knusse wijk waar mensen echt samen leven.

Onderhoudsarme kustarchitectuur
In Noorderduin worden ruim 200 nieuwbouwwoningen gerealiseerd door BPD, in de vorm van 2 onder 1 kapwoningen en eengezinswoningen. Wat Noorderduin uniek maakt, behalve de locatie? De woningen worden hier gerealiseerd in een stijl met Victoriaanse invloeden, die doet denken aan wat je normaal aan de Amerikaanse kust ziet. Lichte tinten, kenmerkende raampartijen, een overdekte veranda en vezelcementen platen met een houtlook.

Lees meer en maak een account aan om als eerste op de hoogte te blijven op https://www.nieuwbouw-noorderduin.nl/noorderduin

 

 

Boomgaerde – Achter de Duinen: 184 nieuwe woningen in Westmade Noord

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

Vandaag tekende OBWZ de overeenkomst voor de ontwikkeling van 184 woningen in Westmade Noord in Monster met Ontwikkelingscombinatie Westland VOF – bestaande uit Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V. en Van Mierlo Planontwikkeling BV.

 

Onder de naam Boomgaerde – Achter de Duinen ontwikkelen zij 184 grondgebonden woningen in het gebied Westmade Noord. Het aanbod van beide ontwikkelaars bestaat uit diverse typen eengezinswoningen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap-woningen en herenboerderijen.

Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de woningnieuwbouw in de gemeente Westland en het plangebied Westmade Noord, Achter de Duinen in de Westlandse Zoom. Naar verwachting start de verkoop van het eerste deelplan al in het voorjaar van 2021.

Een groen plan vlak bij zee

“Waar vroeger de tuinders in weer en wind hun fruit plukten, vind je straks woonplezier midden in de natuur.” Dat is de uitstraling van het door Van Mierlo-Novaform ingediende ontwerp voor Boomgaerde – Achter de Duinen. Zo vlak bij zee is er gekozen voor woningen met een coastal architectuur. Een architectuur die de buitenbeleving versterkt. Ook worden diverse duurzame voorzieningen getroffen. Daarnaast zit er in het plan meer groen dan de Westlandse Norm.

Buitenzinnig wonen in Boomgaerde
Boomgaerde – Achter de Duinen ligt in Westmade Noord. Een schitterend toekomstig woongebied tussen Monster en Den Haag met circa 500 woningen. Boomgaerde omvat 184 woningen verdeeld over drie deelplannen in een groene, waterrijke en landschappelijke setting. Door in elk van de drie deelgebieden ook daadwerkelijk bomen in de vorm van een boomgaard te plaatsen, worden sfeervolle groene woonbuurten gecreëerd.

Planning en interesse in Boomgaerde

Naar verwachting start de verkoop van dit eerste deelplan al in het voorjaar van 2021. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, lopen de werkzaamheden om dit gebied ‘bouwrijp’ te maken, denk aan het voorbelasten van de gronden. Zodat het gebied in het eerste kwartaal van 2022 helemaal klaar is voor de bouw van de woningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via boomgaerde.nl

Op de hoogte blijven over ontwikkelingen Achter de Duinen

De animo om in dit gebied te komen wonen is groot, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze website www.wonenachterdeduinen.nl.

Schrijft u zich hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Achter de Duinen – Monster Noord

By | Monster Noord, Nieuws | No Comments

OBWZ is al enige tijd bezig met de planvorming voor ‘Van Tuin naar Duin’. Het voormalige kassengebied in Monster. Omdat de nieuwe wijk grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied, pakken we de planvorming en ontwikkeling heel zorgvuldig aan. Op de gebiedspagina leest u alles over het proces en de plannen in Monster Noord – Achter de Duinen.

In de nieuwe gebiedsvisie wordt het kwetsbare duingebied dat zo gevoelig is voor stikstofuitstoot niet verarmd, maar juist omarmd en vergroot. Het aangrenzende duinlandschap breiden we uit tot aan de Rijnweg. Het plan is zoveel beter dan wat het was, vooral door de samenwerking met omwonenden en partijen als Stichting Duinbehoud, Provincie, Hoogheemraadschap, Dunea en gemeente Westland. In overleg met elkaar kunnen we steeds meer kwaliteit toe voegen aan deze schitterende plek.

Nieuwe woonbuurt
Van Tuin naar Duin wordt een unieke woonbuurt waar een uiteenlopende groep mensen wil wonen. Daar spelen we op in met het woningaanbod. Er komen verschillende type eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, welke allemaal twee parkeerplaatsen verborgen onder het duin krijgen.

De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we richten op zo´n 130 woningen. Het plan is nog in de ontwikkelfase. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de architectuur van de woningen, welke allemaal zeer duurzaam zijn in aanleg en verbruik. Wanneer het mogelijk is om u voor deze woningen in te schrijven, laten wij dat weten via de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Westmade Noord – Achter de Duinen 

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

Bestemmingsplanprocedure loopt nog steeds

De bestemmingsplanprocedure voor circa 500 woningen voor dit gebied loopt nog steeds. Parallel hieraan wordt het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt, denk bijvoorbeeld aan voorbelasten van de gronden. De plannen voor dit gebied worden voor een deel gemaakt met projectontwikkelaar BPD.  Zij zijn de ontwikkelaar van circa 240 woningen in dit gebied en momenteel ontwerpen van deze woningen. Begin 2021 verwachten wij daar meer over te kunnen vertellen.

Voor 184 grondgebonden woningen in het gebied is middels een tender een ontwikkelaar geselecteerd. Deze wordt begin januari 2021 bekend gemaakt. Het aanbod van beide ontwikkelaars bestaat uit met name woningen in de rij, tweekappers en vrijstaande woningen. Ook komt er aanbod van vrije kavels, hier kun u zelf uw woning bouwen!

De animo om in dit gebied te komen wonen is groot, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze nieuwsbrief. Schrijft u zich hier in om op de hoogte te blijven.

Klimaatadaptatie in de plannen voor Westmade Noord

By | Nieuws | No Comments

Klimaatadaptief: voorkomen is beter dan genezen

 

10 oktober is het dé dag van de duurzaamheid. Dat is iets wat ons als gebiedsontwikkelaar in het Westland dagelijks bezighoudt. We vinden het belangrijk én het zorgt voor dilemma’s. Bij OBWZ zoeken we continu naar de optimale balans tussen belangen, behoeften, natuur en milieu.

Bij de planvorming houden we rekening met de stijgende zeespiegel. We kiezen steeds meer voor waterberging en minder verharding. Wel zien we nog steeds dat kopers hun (voor)tuinen verhard aanleggen. In ons nieuwste project Noorderduin in Westmade kan dit niet meer. Daar grenzen de woningen straks aan een gezamenlijk groen gebied. Auto’s komen hier niet, er mag niet bestraat worden en dus kunnen we hier een groengarantie afgeven. Alle ruimte voor ontmoeting en veilig spelen, terwijl ouders lekker op hun veranda genieten van de rust en gezelligheid.

 

Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, zoals die van Westmade

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

By | Nieuws | No Comments

 

Eerder dit jaar werd een positieve stap gezet in de ontwikkeling van het gebied Achter de Duinen, Westmade-Noord. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Westland het gewijzigde bestemmingsplan Westmade-Noord vastgesteld. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden. De bezwaren die tot 14 augustus ingediend konden worden, worden op dit moment behandeld.

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, lopen de werkzaamheden om dit gebied ‘bouwrijp’ te maken, denk bijvoorbeeld aan voorbelasten van de gronden. De plannen voor de ontwikkeling van de woningen worden voor een deel gemaakt met projectontwikkelaar BPD. Daarnaast is er een tender uitgeschreven om het andere deel te ontwikkelen.

Aan de telefoon merken we grote animo om in dit gebied te komen wonen, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze nieuwsbrief. Schrijft u zich hier in om op de hoogte te blijven.

Nirmala, auteur op Nieuwbouwwijk | Achter de Duinen