All Posts By

Nirmala

Boomgaerde – Achter de Duinen: 184 nieuwe woningen in Westmade Noord

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

Vandaag tekende OBWZ de overeenkomst voor de ontwikkeling van 184 woningen in Westmade Noord in Monster met Ontwikkelingscombinatie Westland VOF – bestaande uit Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V. en Van Mierlo Planontwikkeling BV.

 

Onder de naam Boomgaerde – Achter de Duinen ontwikkelen zij 184 grondgebonden woningen in het gebied Westmade Noord. Het aanbod van beide ontwikkelaars bestaat uit diverse typen eengezinswoningen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap-woningen en herenboerderijen.

Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de woningnieuwbouw in de gemeente Westland en het plangebied Westmade Noord, Achter de Duinen in de Westlandse Zoom. Naar verwachting start de verkoop van het eerste deelplan al in het voorjaar van 2021.

Een groen plan vlak bij zee

“Waar vroeger de tuinders in weer en wind hun fruit plukten, vind je straks woonplezier midden in de natuur.” Dat is de uitstraling van het door Van Mierlo-Novaform ingediende ontwerp voor Boomgaerde – Achter de Duinen. Zo vlak bij zee is er gekozen voor woningen met een coastal architectuur. Een architectuur die de buitenbeleving versterkt. Ook worden diverse duurzame voorzieningen getroffen. Daarnaast zit er in het plan meer groen dan de Westlandse Norm.

Buitenzinnig wonen in Boomgaerde
Boomgaerde – Achter de Duinen ligt in Westmade Noord. Een schitterend toekomstig woongebied tussen Monster en Den Haag met circa 500 woningen. Boomgaerde omvat 184 woningen verdeeld over drie deelplannen in een groene, waterrijke en landschappelijke setting. Door in elk van de drie deelgebieden ook daadwerkelijk bomen in de vorm van een boomgaard te plaatsen, worden sfeervolle groene woonbuurten gecreëerd.

Planning en interesse in Boomgaerde

Naar verwachting start de verkoop van dit eerste deelplan al in het voorjaar van 2021. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, lopen de werkzaamheden om dit gebied ‘bouwrijp’ te maken, denk aan het voorbelasten van de gronden. Zodat het gebied in het eerste kwartaal van 2022 helemaal klaar is voor de bouw van de woningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via boomgaerde.nl

Op de hoogte blijven over ontwikkelingen Achter de Duinen

De animo om in dit gebied te komen wonen is groot, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze website www.wonenachterdeduinen.nl.

Schrijft u zich hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Achter de Duinen – Monster Noord

By | Monster Noord, Nieuws | No Comments

OBWZ is al enige tijd bezig met de planvorming voor ‘Van Tuin naar Duin’. Het voormalige kassengebied in Monster. Omdat de nieuwe wijk grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied, pakken we de planvorming en ontwikkeling heel zorgvuldig aan. Op de gebiedspagina leest u alles over het proces en de plannen in Monster Noord – Achter de Duinen.

In de nieuwe gebiedsvisie wordt het kwetsbare duingebied dat zo gevoelig is voor stikstofuitstoot niet verarmd, maar juist omarmd en vergroot. Het aangrenzende duinlandschap breiden we uit tot aan de Rijnweg. Het plan is zoveel beter dan wat het was, vooral door de samenwerking met omwonenden en partijen als Stichting Duinbehoud, Provincie, Hoogheemraadschap, Dunea en gemeente Westland. In overleg met elkaar kunnen we steeds meer kwaliteit toe voegen aan deze schitterende plek.

Nieuwe woonbuurt
Van Tuin naar Duin wordt een unieke woonbuurt waar een uiteenlopende groep mensen wil wonen. Daar spelen we op in met het woningaanbod. Er komen verschillende type eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, welke allemaal twee parkeerplaatsen verborgen onder het duin krijgen.

De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we richten op zo´n 130 woningen. Het plan is nog in de ontwikkelfase. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de architectuur van de woningen, welke allemaal zeer duurzaam zijn in aanleg en verbruik. Wanneer het mogelijk is om u voor deze woningen in te schrijven, laten wij dat weten via de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Westmade Noord – Achter de Duinen 

By | Nieuws, Westmade Noord | No Comments

Bestemmingsplanprocedure loopt nog steeds

De bestemmingsplanprocedure voor circa 500 woningen voor dit gebied loopt nog steeds. Parallel hieraan wordt het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt, denk bijvoorbeeld aan voorbelasten van de gronden. De plannen voor dit gebied worden voor een deel gemaakt met projectontwikkelaar BPD.  Zij zijn de ontwikkelaar van circa 240 woningen in dit gebied en momenteel ontwerpen van deze woningen. Begin 2021 verwachten wij daar meer over te kunnen vertellen.

Voor 184 grondgebonden woningen in het gebied is middels een tender een ontwikkelaar geselecteerd. Deze wordt begin januari 2021 bekend gemaakt. Het aanbod van beide ontwikkelaars bestaat uit met name woningen in de rij, tweekappers en vrijstaande woningen. Ook komt er aanbod van vrije kavels, hier kun u zelf uw woning bouwen!

De animo om in dit gebied te komen wonen is groot, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze nieuwsbrief. Schrijft u zich hier in om op de hoogte te blijven.

Klimaatadaptatie in de plannen voor Westmade Noord

By | Nieuws | No Comments

Klimaatadaptief: voorkomen is beter dan genezen

 

10 oktober is het dé dag van de duurzaamheid. Dat is iets wat ons als gebiedsontwikkelaar in het Westland dagelijks bezighoudt. We vinden het belangrijk én het zorgt voor dilemma’s. Bij OBWZ zoeken we continu naar de optimale balans tussen belangen, behoeften, natuur en milieu.

Bij de planvorming houden we rekening met de stijgende zeespiegel. We kiezen steeds meer voor waterberging en minder verharding. Wel zien we nog steeds dat kopers hun (voor)tuinen verhard aanleggen. In ons nieuwste project Noorderduin in Westmade kan dit niet meer. Daar grenzen de woningen straks aan een gezamenlijk groen gebied. Auto’s komen hier niet, er mag niet bestraat worden en dus kunnen we hier een groengarantie afgeven. Alle ruimte voor ontmoeting en veilig spelen, terwijl ouders lekker op hun veranda genieten van de rust en gezelligheid.

 

Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, zoals die van Westmade

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

By | Nieuws | No Comments

 

Eerder dit jaar werd een positieve stap gezet in de ontwikkeling van het gebied Achter de Duinen, Westmade-Noord. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Westland het gewijzigde bestemmingsplan Westmade-Noord vastgesteld. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden. De bezwaren die tot 14 augustus ingediend konden worden, worden op dit moment behandeld.

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, lopen de werkzaamheden om dit gebied ‘bouwrijp’ te maken, denk bijvoorbeeld aan voorbelasten van de gronden. De plannen voor de ontwikkeling van de woningen worden voor een deel gemaakt met projectontwikkelaar BPD. Daarnaast is er een tender uitgeschreven om het andere deel te ontwikkelen.

Aan de telefoon merken we grote animo om in dit gebied te komen wonen, wanneer we meer kunnen vertellen over de voortgang en wanneer de woningen in verkoop gaan, doen we dat via onze nieuwsbrief. Schrijft u zich hier in om op de hoogte te blijven.

Bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld   

By | Nieuws | No Comments
Bestemmingsplan Westmade-Noord vastgesteld   

Een positieve stap gezet in de ontwikkeling van het toekomstige woongebied Achter de Duinen’ in Monster. Een van de deelgebieden in dit woongebied is Westmade Noord. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Westland het gewijzigde bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden.  

Gefaseerde aanleg  

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 500 woningen met bijbehorende infra -, groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. Aan de ontwikkeling van Westmade is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan. Het plangebied van Westmade wordt in een aantal fasen ontwikkeld 

Tijdens de raadsvergadering kwam wederom naar voren dat ‘verkeer’ een belangrijk aandachtspunt is en blijft. De woningbouw in Westmade Noord maakt onderdeel uit van een reeks woningbouwprojecten in het Westland en Den Haag. Daarom zijn er verdere gesprekken met zowel gemeente Westland als Den Haag en de Provincie Zuid-Holland over het ‘plan totaal’. Dat is een totaalplan om de te verwachte verkeerstoename beter af te kunnen wikkelen 

Mix van rijwoningen, 2 onder 1 kap en kavels 

Het woningbouwprogramma bestaat uit koopwoningen met vooral een mix van rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en kavels. De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water  

De eerste uitwerkingen voor de stedenbouwkundige plannen laten veel groen en groene routes zien. Er zit in de plannen ruim meer groen dan de Westlandse Norm. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. Door in bijna het gehele plan een watergang te realiseren van 7 meter breed wordt er ten opzichte van de norm voor waterberging extra water gerealiseerd. 

Hoe nu verder? 

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.  

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.

OBWZ in deze tijd het beste per mail bereikbaar

By | Nieuws | No Comments

Wij geven gehoor aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Om de snelle opmars van het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. Door deze maatregelen zijn wij telefonisch verminderd bereikbaar. Heeft u een vraag, dan kunt u ons het beste mailen via info@obwz.nl.

Maatregelen in de organisatie per maandag 16 maart:
– Medewerkers  werken thuis (daar waar mogelijk);
– De aankomende periode ontvangen wij geen bezoekers op kantoor;
– Medewerkers van ons kantoor bezoeken geen klanten en bijeenkomsten (tenzij dit urgent is).

Bereikbaarheid medewerkers
Onze medewerkers werken vanuit huis. En zijn daardoor verminderd bereikbaar. Wanneer u een vraag heeft of obehoefte aan contact, dan vragen wij u een mail te sturen naar info@obwz.nl Uw e-mail of terugbel verzoek wordt dan,zo snel als mogelijk, beantwoord.

Uiteraard proberen wij de gevolgen van deze maatregelen tot een minimum te beperken.

Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Tot slot spreken wij onze waardering en diep respect uit voor iedereen die betrokken is in en rondom de gezondheidszorg in deze uitzonderlijke tijd en wensen u  en uw naasten een goede gezondheid!

 

OBWZ treft alle maatregelen binnen onze invloedssfeer die bijdragen aan de doelstelling: “De maatregelen van het RIVM zijn gericht op dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven”. Bron: RIVM.

Kleine sneak preview naar het wat beelden uit het concept beeldkwaliteitsplan

By | Nieuws | No Comments

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, die nog loopt, worden er wel al plannen gemaakt voor het gebied Achter de Duinen Westmade-Noord.Hier bij alvast een kleine sneak preview naar het wat beelden uit het concept beeldkwaliteitsplan. Zoals gepresenteerd op de Inloopavond van 16 oktober 2019. In het beeldkwaliteitsplan wordt voor de eerste fase gedacht aan een combinatie van polder en duin.

Ontwerpbestemmingsplan Westmade-Noord opnieuw in procedure gegaan

By | Nieuws | No Comments

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2019 besloten om het op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Dat betekent dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ ter inzage lag vanaf 27 september 2019 voor een periode van 6 weken. Op 16 oktober 2019 organiseerde gemeente Westland in samenwerking met OBWZ een informatieavond voor Bij de verschillende themaborden, stonden de deskundigen van gemeente en OBWZ om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Op dit moment worden de ingediende zienswijzen onderzocht en bekeken. Het plan en bijlagen is te bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum van gemeente Westland. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-ON02. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174

Nirmala, auteur op Nieuwbouwwijk | Achter de Duinen