Onderzoeken zijn een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van gebieden. Om te ontwikkelen met oog voor de omgeving moet men weten wat de situatie is en met welke zaken er extra rekening gehouden dient te worden. Denk hierbij aan belangrijke zaken als water, verkeer, flora en fauna, stikstof, om er maar eens een paar te noemen. Alle bevindingen en onderzoeken komen samen in het bestemmingsplan.  

 De bestemmingplanprocedure voor Westmade, Achter de Duinen in Monster loopt nog altijd. De voorbereidende werkzaamheden zijn al wel van start, voor zover mogelijk. Afgelopen zomer werden de werkzaamheden echter stopgezet door de vondst van enkele rugstreeppadden. Ondanks eerder flora en fauna onderzoek, bleek dat zich onlangs een paar exemplaren gesetteld te hebben in het braakliggende terrein.  

 Want braakliggende bouwterreinen, daar is deze beschermde diersoort dol op: ondiepe, zonnige en  visvrije voortplantingspoelen en open zand om zich in te graven. 

Beschermde diersoorten onderdeel maken van het plan    

Vroeger stonden de kleine beschermde diersoorten vooral bekend om het stil leggen van grote bouwprojecten. Tegenwoordig is het een mogelijkheid om de natuur binnen te halen in de planvorming.  

Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom heeft de ecologen van Aqua Terra Nova ingezet om het landschapsontwerp onder de loep te nemen en geschikt te maken voor de rugstreeppad. Ze hebben gekeken hoe we zo snel mogelijk de padden konden scheiden van de bouwwerkzaamheden en tegelijk hoe we ze een tijdelijke (tijdens de bouw) en definitieve plek te kunnen bieden in het groen van het gebied van Wonen Achter de Duinen. Biodiversiteit in het water en groen kunnen daardoor samengaan met de gebouwde leefomgeving.                                                                   

Een bijzondere plek  

Met de aanbevelingen van de ecologische specialisten zijn we nu samen met ons stedenbouwkundig bureau hard aan de slag om de rugstreeppadden, en die niet alleen, een mooie plek te kunnen geven in Westmade Noord. Een eerste indruk is hier in concept weergegeven. 

Status van het voorstel ‘Ruimte voor biodiversiteit’ december 2021

Er is een voorstel ingediend bij het bevoegd gezag en de gemeente Westland. Dat gaat over een afgeschermd gebied voor de padden met een paddenpoel, zandhellingen, vleermuizenkast en bijzondere plantensoorten. Klaphekjes vormen een afscherming van de spelende kinderen en huisdieren. In het voorstel is een leuk wandelpad opgenomen door het gebiedje met educatieve bordjes erlangs, waarop beschreven staat wat er te zien is. Wordt vervolgd.