OBWZ is al enige tijd bezig met de planvorming voor ‘Van Tuin naar Duin’. Het voormalige kassengebied in Monster. Omdat de nieuwe wijk grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied, pakken we de planvorming en ontwikkeling heel zorgvuldig aan. Op de gebiedspagina leest u alles over het proces en de plannen in Monster Noord – Achter de Duinen.

In de nieuwe gebiedsvisie wordt het kwetsbare duingebied dat zo gevoelig is voor stikstofuitstoot niet verarmd, maar juist omarmd en vergroot. Het aangrenzende duinlandschap breiden we uit tot aan de Rijnweg. Het plan is zoveel beter dan wat het was, vooral door de samenwerking met omwonenden en partijen als Stichting Duinbehoud, Provincie, Hoogheemraadschap, Dunea en gemeente Westland. In overleg met elkaar kunnen we steeds meer kwaliteit toe voegen aan deze schitterende plek.

Nieuwe woonbuurt
Van Tuin naar Duin wordt een unieke woonbuurt waar een uiteenlopende groep mensen wil wonen. Daar spelen we op in met het woningaanbod. Er komen verschillende type eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen, welke allemaal twee parkeerplaatsen verborgen onder het duin krijgen.

De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we richten op zo´n 130 woningen. Het plan is nog in de ontwikkelfase. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de architectuur van de woningen, welke allemaal zeer duurzaam zijn in aanleg en verbruik. Wanneer het mogelijk is om u voor deze woningen in te schrijven, laten wij dat weten via de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte