Category

Nieuws

front-tekst-2

Vragen en antwoorden Westmade-noord

By | Nieuws | No Comments

Op 11 juli organiseerde OBWZ samen met Gemeente Westland een inloopavond voor omwonenden. Tijdens deze avond werd informatie gedeeld over de plannen voor Westmade-noord in Monster. Naar aanleiding van deze avond zijn ons vragen gesteld over allerlei zaken die direct of indirect te maken hebben met het plan. We hebben een aantal veelgestelde vragen in rubrieken onderverdeeld en hieronder beantwoord.

Van 10 augustus tot en met 20 september konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente inventariseert de zienswijzen die zijn binnengekomen en zal die in de komende weken behandelen.

Inloopavond eerste ontwerp-bestemmingsplan

By | Nieuws | No Comments

In de ontwikkeling van het gebied Achter de Duinen wordt een flinke stap richting realisatie gezet: binnenkort wordt het bestemmingsplan gepubliceerd voor Westmade-noord. Westmade-noord is het gebied tussen de Oorberlaan en Plaats Langeveld.

Inloopavond
Een inloopavond voor omwonenden vindt plaats op woensdag 11 juli, van 19.00 tot 21.00 uur op het kantoor van OBWZ (Haagweg 33D1 in Monster). Tijdens deze avond worden alleen de grote lijnen getoond; de te selecteren projectontwikkelaars zullen te zijner tijd de verkaveling en woningtypen uitdenken. We verwachten dat er uiterlijk eind 2018 meer bekend is over de eerste woningen Achter de Duinen.

Planregels
Uiteraard dienen de planontwikkelaars die worden geselecteerd zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het gebied. In Westmade-noord zijn verschillende woningtypen toegestaan: vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen. In de zogeheten planregels zijn allerlei details vastgelegd voor bijvoorbeeld bouwhoogten, bijgebouwen, aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen. In het gehele gebied Westmade-noord kunnen maximaal 475 woningen worden gebouwd. Dit zal gefaseerd gebeuren.

Publicatie op 9 augustus
Het ontwerp-bestemmingsplan Westmade-noord wordt op 9 augustus gepubliceerd. De zienswijzeperiode loopt van 10 augustus tot en met 20 september 2018. Meer informatie over het plan is te vinden op www.gemeentewestland.nl. Als u liever langskomt om het plan in te zien, dan kan dat op afspraak. Belt u hiervoor 140174. Alle plannen zijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor overige vragen over de ontwikkeling Westmade-noord kunt u terecht bij Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom: www.dewestlandsezoom.nl of info@obwz.nl. Telefonisch is het projectbureau op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op 0174-53 10 50.

Achter de Duinen moet je gewoon ervaren

By | Nieuws | No Comments

Het nieuwe woongebied Achter de Duinen kun je het beste ervaren. Er gewoon zíjn, de wind in je haren voelen, de zilte zeelucht ruiken als je door de duinen of over het strand loopt. De film is een goed begin om je de enorme veelzijdigheid van het gebied te laten proeven. Een voorproefje van hoe het is om hier straks te wonen. Dan heb je dít… en nog veel meer!

Informatie Achter de Duinen op het Westlands Woonevent

By | Nieuws | No Comments

Interesse om Achter de Duinen te wonen? Dan mag je het Westlands Woonevent op 14 april niet missen. Van 10.00 tot 15.00 uur ben je welkom in het nieuwe Gemeentekantoor Westland aan de Laan van de Glazen Stad 1 in Naaldwijk.

Na een bezoek aan het woonevent ben je volledig geïnformeerd over de nieuwbouwplannen in het Westland. Niet alleen de projecten die in verkoop zijn, worden getoond. Ook is er meer informatie te vinden over toekomstige ontwikkelingen, zoals Achter de Duinen! In de stand van OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom) word je bijgepraat over de actuele stand van zaken. Tot ziens in Naaldwijk!

Omwonenden bijgepraat over nieuwbouwplannen ‘De Duinen’

By | Nieuws | No Comments

Achter de Duinen is niet puur en alleen vanuit het kantoor van ontwikkelaars bedacht. We hebben actief het contact opgezocht met omwonenden. Geluisterd naar wat zij wel en niet wilden. En gekeken wat men tegenwoordig zoekt in een woonomgeving.In klankbordsessies konden de aanwezigen hun visie geven op de ontwikkeling. Wat ontzettend inspirerend was dit. De tips en wensen hebben wij als zeer waardevol gezien en waar mogelijk ter harte genomen.

Woensdag 28 maart jl. was er opnieuw een bijeenkomst waarin de klankbordgroep is bijgepraat en waar de resultaten van de eerdere sessies getoond zijn. Verder zijn de aanwezigen als eersten op de hoogte gebracht van de status van het procedurele traject én is de gebiedscampagne gelanceerd.

vlaggen-paviljoen

Kantoor OBWZ krijgt dubbelfunctie als Paviljoen Achter de Duinen 

By | Nieuws | No Comments

Het kantoor van OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom) vind je Achter de Duinen aan de Haagweg 33D1. Tot voor kort werd hier door ons gewerkt aan de plannen voor een fantastische nieuwe woonwijk. Dat blijven we doen, maar ons kantoor gaan we de komende jaren ook inzetten als sfeervol vertrekpunt van ervaringstochten en evenementen Achter de Duinen. De perfecte manier om in de stemming te komen. Want ook hiervandaan wandel je zo de duinen in en het strand op.

Nieuws Archieven - Pagina 2 van 2 - Nieuwbouwwijk | Achter de Duinen