Het is zover! De verkoop van de 13 kavels in fase 1 van Kavels Achter de Duinen is gestart. De kavels staan vanaf nu online met de kenmerken en koopsommen. Via de interactieve kavelkaart is het mogelijk het beschikbare aanbod en de kenmerken en de koopsom per kavelnummer te bekijken. Belangstellenden kunnen voor maximaal 5 kavelnummers inschrijven.

Voor elke kavel is een uitgebreid kavelpaspoort opgesteld. Dit is beschikbaar bij elk kavelnummer onder het AANBOD op de website. Het Beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord geeft informatie over de randvoorwaarden van de architectuur en uitstraling van de woningen. Alle stappen die een kavelkoper moet doorlopen én de complete kavelkaart zijn te vinden op de pagina KAVELS. Project Kavels Achter de Duinen grenst direct aan Nationaal Park Hollandse Duinen en ligt tegenover de watertoren van duingebied Solleveld in Monster. Zee, strand, duinen en Park Madestein zijn om de hoek. Tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld worden gefaseerd 60 zelfbouwkavels aangeboden.

Fase 1 – 13 kavels te koop
Het is een droom voor velen om op een unieke plek nabij de kust te kunnen wonen. In fase 1 worden 13 kavels met kaveloppervlakten vanaf 365 m2 tot circa 850 m2 aangeboden. Voor elke kavel is een kavelpaspoort opgesteld, waarin de kenmerken, informatie over de ligging en de bebouwingsmogelijkheden worden toegelicht. De website www.kavelsachterdeduinen.nl geeft uitgebreide informatie over de locatie, het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord, het kavelaanbod en het zelf bouwen van een huis. Middels een stappenplan wordt uitgelegd hoe het kopen van een kavel in z’n werk gaat.

Unieke plek aan de kust
Bent u op zoek naar de perfecte kavel, op een unieke plek waar u uw eigen villa kunt ontwerpen en realiseren? Inschrijven voor fase 1 kan tot woensdag 15 maart a.s., 08.00 uur. Randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een kavel is dat u tevens geregistreerd moet staan in het gemeentelijk registratiesysteem (nieuwbouw koopwoning) van de gemeente Westland. Om in te schrijven is een persoonlijk account nodig, dat u aan kunt maken via het aanmeldformulier op de website.

Kavel informatiebijeenkomst
Op donderdag 9 maart wordt een informatief kavelevent georganiseerd voor het aanbod in fase 1. Het event vindt plaats in het kantoor van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) aan de Haagweg in Monster. Het team van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars is aanwezig voor het beantwoorden van vragen over het aanbod, het kopen van een kavel en het zelf ontwerpen en bouwen van een huis. Tevens is het mogelijk om de kavels van fase 1 op de bouwlocatie te bezichtigen. Nadere informatie en bezoektijden volgen via de website en via de nieuwsbrieven.


 [SvdB1]Link maken naar www.kavelsachterdeduinen.nl