Woensdag 8 februari start om 12:00 uur de online verkoop van fase 1 van project Kavels Achter de Duinen. In fase 1 worden 13 kavels met kaveloppervlakten vanaf 365 m2 tot circa 850 m2 aangeboden. Een aantal kavels grenst aan water (geen doorgaand vaarwater). Vanaf de start verkoop staan de koopsommen en de interactieve kavelkaart online en kunnen belangstellenden inschrijven. Randvoorwaarde voor de inschrijving is dat de koper(s) geregistreerd staan in het gemeentelijke registratiesysteem woningzoekende (nieuwbouw koopwoning) van de gemeente Westland.

Informatiebijeenkomst en deadline inschrijving
Op donderdag 9 maart a.s. wordt in het kantoor van OBWZ aan de Haagweg een kavelevent georganiseerd waar het team van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars belangstellenden informeren over het kavelaanbod en over het zelf bouwen van een huis. Tevens is het mogelijk om op de bouwlocatie de kavels te bekijken. De sluiting van de inschrijving van fase 1 is woensdag 15 maart a.s. om 08.00 uur.

Inschrijven en een persoonlijk account aanmaken kan via het aanmeldformulier op de website.