Bestemmingsplan Westmade-Noord vastgesteld   

Een positieve stap gezet in de ontwikkeling van het toekomstige woongebied Achter de Duinen’ in Monster. Een van de deelgebieden in dit woongebied is Westmade Noord. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Westland het gewijzigde bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden.  

Gefaseerde aanleg  

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 500 woningen met bijbehorende infra -, groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. Aan de ontwikkeling van Westmade is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan. Het plangebied van Westmade wordt in een aantal fasen ontwikkeld 

Tijdens de raadsvergadering kwam wederom naar voren dat ‘verkeer’ een belangrijk aandachtspunt is en blijft. De woningbouw in Westmade Noord maakt onderdeel uit van een reeks woningbouwprojecten in het Westland en Den Haag. Daarom zijn er verdere gesprekken met zowel gemeente Westland als Den Haag en de Provincie Zuid-Holland over het ‘plan totaal’. Dat is een totaalplan om de te verwachte verkeerstoename beter af te kunnen wikkelen 

Mix van rijwoningen, 2 onder 1 kap en kavels 

Het woningbouwprogramma bestaat uit koopwoningen met vooral een mix van rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en kavels. De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water  

De eerste uitwerkingen voor de stedenbouwkundige plannen laten veel groen en groene routes zien. Er zit in de plannen ruim meer groen dan de Westlandse Norm. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. Door in bijna het gehele plan een watergang te realiseren van 7 meter breed wordt er ten opzichte van de norm voor waterberging extra water gerealiseerd. 

Hoe nu verder? 

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.  

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.