Klimaatadaptief: voorkomen is beter dan genezen

 

10 oktober is het dé dag van de duurzaamheid. Dat is iets wat ons als gebiedsontwikkelaar in het Westland dagelijks bezighoudt. We vinden het belangrijk én het zorgt voor dilemma’s. Bij OBWZ zoeken we continu naar de optimale balans tussen belangen, behoeften, natuur en milieu.

Bij de planvorming houden we rekening met de stijgende zeespiegel. We kiezen steeds meer voor waterberging en minder verharding. Wel zien we nog steeds dat kopers hun (voor)tuinen verhard aanleggen. In ons nieuwste project Noorderduin in Westmade kan dit niet meer. Daar grenzen de woningen straks aan een gezamenlijk groen gebied. Auto’s komen hier niet, er mag niet bestraat worden en dus kunnen we hier een groengarantie afgeven. Alle ruimte voor ontmoeting en veilig spelen, terwijl ouders lekker op hun veranda genieten van de rust en gezelligheid.

 

Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, zoals die van Westmade