Kavels Achter de Duinen wordt onderdeel van een uniek stukje Monster. Direct achter duingebied Solleveld en Nationaal Park Hollandse Duinen komt een nieuw woongebied ‘’Achter de Duinen’’. In Westmade-Noord – het meeste noordelijke deel van Achter de Duinen – biedt Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom binnenkort kavels aan voor zelfbouw. Op de vernieuwde website kavelsachterdeduinen.nl staat meer informatie.

Bestemmingsplan Westmade-Noord onherroepelijk
Op 18 januari jl. heeft de Raad van State een positieve uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Westmade-Noord. Door de uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de kavels in Kavels Achter de Duinen en de woningen in de naastgelegen plannen Boomgaerde, Duyn en Noorderduin verder tot uitvoering worden gebracht. Dit betekent dat de verkoop van de kavels in fase 1 van Kavels Achter de Duinen binnenkort kan starten.

De website is vernieuwd
De website uitgebreid met informatie over het aankopen van een kavel in Kavels Achter de Duinen, en informatie over de locatie, het beeldkwaliteitsplan en het proces. Het stappenplan geeft meer informatie over hoe het kopen van een kavel in z’n werk gaat. De kavelkaart en situatiekaart geven meer inzicht in de beschikbare kavels en de ligging. Ook is er aandacht voor het zelf bouwen van een huis.

Planning verkoop fase 1
Naar verwachting start de verkoop van fase 1 in de eerste helft van februari 2023. Zodra de kavelpaspoorten gereed zijn en de koopsommen definitief wordt het kavelaanbod gepresenteerd op de website. Belangstellenden kunnen zich vanaf de start verkoopdatum inschrijven voor fase 1. Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars zijn verantwoordelijk voor de verkoop.

Persoonlijk account en inschrijven gemeente Westland
Het inschrijven voor een kavel kan – vanaf de start verkoopdatum – via een online account. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een kavel moet zich tevens inschrijven bij de gemeente Westland als woningzoekende. Belangstellenden worden op de website en middels nieuwsbrieven geïnformeerd.

De meest gestelde vragen staan alvast online. In de persoonlijke accountomgeving kan iedereen via een chatfunctie vragen stellen.

In Kavels Achter de Duinen geldt het beeldkwaliteitplan Westmade-Noord.