Wie over de Haagweg of Oorberlaan rijdt of loopt, kan er niet omheen. In het toekomstig woongebied Achter de Duinen vinden volop voorbereidende werkzaamheden plaats. OBWZ maakt het gebied bouwrijp. Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen wordt het terrein geschikt gemaakt voor de bouw. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder (oude) verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen, wortels, struiken en andere obstakels die bij de bouw van nieuwe woningen, straten en watergangen in de weg zitten. De grond is opgehoogd en kabels en leidingen zijn of worden verlegd.

Verkoop en bouw van de woningen door projectontwikkelaars

Als de grond bouwrijp is kunnen de projectontwikkelaars aan de gang met de bouw van de woningen. OBWZ verkoopt en bouwt zelf geen woningen, dat doen de projectontwikkelaars. In dit gebied zijn dat vooralsnog BPD met Noorderduin en Ontwikkelingscombinatie Westland VOF met Boomgaerde. De woningen zijn nog niet allemaal in verkoop. Wilt u op de hoogte blijven, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief of meld u aan op de site van de projectontwikkelaar naar uw keuze: :

www.nieuwbouw-Noorderduin.nl

www.Boomgaerde.nl

www.woneninDuyn.nl